renovatie verplicht

Renovatie, verplicht vanaf 2023

Renovatie, verplicht vanaf 2023

In Vlaanderen is er nieuwe wetgeving die renovatie verplicht voor eigenaars van gebouwen als de energieprestatie onvoldoende is. Dit is bedoeld om de energie-efficiëntie te verhogen en zo de CO2-uitstoot te verminderen. De wetgeving, genaamd “het Energieprestatie- en Binnenklimaatverordening” (EPB) is in werking sinds 2012, maar heeft een aantal aanpassingen ondergaan sindsdien.

De verplichte renovatie houdt in dat eigenaars hun woning of gebouw moeten aanpassen aan de huidige energienormen. Als nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) ben je verplicht om binnen de 5 jaar na overdracht (zoals aankoop, erfpacht,…) de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

De renovatieverplichting geldt:

bij het verlijden van authentieke aktes van een notariële overdracht in volle eigendom, zoals een aankoop, schenking, …

bij het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht

voor de feitelijke toestand op het moment van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of erfpacht.

Renovatie verplicht, maar tegen wanneer?

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Voorbeeld: als de akte verlijdt op 1 februari 2023 dan moet voor 1 februari 2028 aan de verplichting voldaan zijn.

Als je het label niet tijdig behaalt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden. Je krijgt dan een nieuwe termijn waarbinnen het label moet behaald worden.

De energieprestaties van je gebouw verbeteren kan bijvoorbeeld door:

  • het plaatsen van isolerende ramen
  • het vervangen van de verwarming
  • het plaatsen van zonnepanelen
  • de isolatiewaarde verbeteren van de buitenschil (vloer, muren en dak)

Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het gebouw minder energie verbruikt en dus een lagere energiefactuur heeft.

De wetgeving stelt dat eigenaars hun woning of gebouw moeten renoveren voor 2040, met een tussenstap in 2030. Dit betekent dat eigenaars van gebouwen die nog niet voldoen aan de huidige energienormen, deze moeten aanpassen voor 2040. Er zijn echter uitzonderingen voor bepaalde gebouwen, zoals beschermde monumenten of gebouwen met een beperkte levensduur.

Eigenaars kunnen subsidies aanvragen om de kosten van de renovatie te dekken. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar, afhankelijk van de aard van de renovatie. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen of het vervangen van de verwarming. Ook zijn er fiscale voordelen beschikbaar voor eigenaars die hun woning of gebouw renoveren.

Het is belangrijk om te weten dat de verplichte renovatie niet alleen een aanpassing van de technische installaties betekent. Ook de binnenklimaatregeling, ventilatie en luchtdichtheid van het gebouw moeten voldoen aan de huidige energienormen.

De verplichte renovatie is een belangrijke stap in het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de energie-efficiëntie in Vlaanderen. Het helpt ook om de leefkwaliteit van mensen te verbeteren door het creëren van een comfortabeler leefomgeving

Welk label behalen

Heel concreet: Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop.

Label D is echter een eerste tussenstap.

Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050. Het langetermijnpad werd vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045.

Ben jij al klaar voor de toekomst?