vastgoedprijzen zouden dalen?!

Prijzen van vastgoed stegen nooit zo sterk als in de eerste maanden van 2020

Bij de start van de lockdown werd verwacht dat de vastgoedprijzen zouden dalen. Niets blijkt minder waar! De prijzen van het vastgoed, met voorop die van de appartementen, stegen nooit zo sterk in de laatste jaren als in de eerste maanden van 2020. Het einde van deze trend lijkt voorlopig ook niet in zicht.

De cijfers

Uit de cijfers van de Federatie van het Notariaat blijkt dat de gemiddelde prijs van een appartement in België tijdens de eerste helft van 2020 met zowat 5,9% steeg. Dit tot net boven de 242.000 euro. Geen enkel gewest ontsnapt aan deze evolutie.

De coronamaatregelen en lockdown hadden dus geen negatieve impact op de prijzen van residentieel vastgoed. Maar het aantal vastgoedtransacties lag wel ongeveer 11% lager dan in de eerste helft van 2019.

Wat verwachten we?

Door het lager aantal transacties hadden de prijzen kunnen dalen, maar integendeel, de prijzen stijgen nog steeds. De verklaring hiervoor ligt grotendeels in de activiteiten van vastgoedbeleggers. Die beschouwen de baksteen nog meer dan voorheen als een veilig alternatief voor niet-renderende spaarproducten, beursvolatiliteit en andere meer risicovolle bronnen van rendement. Dat deze beleggers ook een voorliefde tonen voor nieuwbouw maakt het plaatje compleet. Met een investering in een nieuwbouw minimaliseer jij het risico op grote kosten op korte termijn. Echter draagt dit bij aan de snelheid van de prijsstijging.

In plaats van spaartegoeden nagenoeg zonder rendement te parkeren op een ‘veilig’ spaarboekje overwegen steeds meer beleggers een investering in vastgoed. Op een spaarboekje vermindert jouw kapitaal onder invloed van de inflatie in reële termen. Dus kiezen steeds meer spaarders voor een belegging in residentieel vastgoed als bron van rendement. In een context van lage rente voor de lange termijn is dit een evolutie die eerder aan haar begin staat dan aan haar eind, waardoor een verderzetting van de huidige trend realistisch lijkt. De Belgische spaartegoeden liepen tijdens de coronamaanden fors op en bedragen momenteel meer dan 285 miljard euro. Zonder vastgoedinvesteringen was dit wellicht nog sterker gestegen.

De echte economische impact van de coronacrisis verwachten we in het najaar, maar ook als de impact ervan de vraag naar gezinswoningen zou vertragen, omwille van toegenomen onzekerheid of werkloosheid, dan lijkt het weinig waarschijnlijk dat de spaarder zijn zoektocht naar rendement staakt. Zeker wanneer die in tijden van moeizamere kredietverlening de bank voor het verwezenlijken van zijn project niet nodig heeft. Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat de recente evolutie van de vastgoedprijzen zich ook op korte termijn zal verderzetten.

Wil jij meer info omtrent investeringen in vastgoed? Laat het gerust horen! Of volg onze social media om op de hoogte te blijven van nieuwe projecten.